Endurhæfing í dagþjónustu

Markhópur

Einstaklingar með skaða á miðtaugakerfi sem búa í sjálfstæðri búsetu og þurfa framhaldsendurhæfingu til að bæta færni sína og sjálfstæði.

Tilvísunaraðilar

Endurhæfingateymi Kjarks endurhæfingar, Landspítali s.s. Grensásdeild, Taugadeild, Heila- og taugaskurðdeild, Reykjalundur og heimilislæknar.

Markmið

Leitast er við að veita heildræna þjónustu með fjölskyldumiðaðri nálgun með þessi markmið að leiðarljósi:

  1. Þjálfun með það að markmiði að einstaklingurinn nái betri færni sem auka sjálfstæði hans og ábyrgð á eigin lífi og heilsu.
  2. Þjálfun og stuðningur svo einstaklingurinn geti sinnt sínum hlutverkum og tekið virkan þátt í samfélaginu.
  3. Stuðningur til einstaklingsins og fjölskyldu hans við að takast á við breyttar aðstæður, minnka álag vegna veikinda og bæta lífsgæði.

Tímalengd

3-24 mánuðir

Fagaðilar sem starfa í teymi

Iðjuþjálfar, sjúkraþjálfari, talmeinafræðingur, félagsráðgjafi, fjölskyldufræðingur og hjúkrunarfræðingur.

Innihald

Þverfagleg endurhæfing þar sem unnið er út frá hagnýtum og einstaklingsmiðuðum markmiðum sem eru endurskoðuð reglulega, ekki sjaldnar en á 6 mánaða fresti. Þjálfun fer fram í þjálfunarhúsnæði, á heimili einstaklingsins og í samfélaginu, bæði í einstaklingstímum og hóptímum. Fjöldi þjálfunartíma geta verið einstaklingsbundnir en lagt er upp með að þeir séu ekki færri en 10 á viku. Fagteymi styður þjónustuþega við að byggja upp stuðningsnet sem geti fylgt honum eftir útskrift.

Umsóknarferli

Einstaklingur fyllir út umsókn með aðstoð fagaðila og sendir inn ásamt læknabréfi og nánari upplýsingum frá fagaðilum. Umsókn er tekin fyrir af inntökuteymi skv. vinnureglum. Mælt er með því að kynna sér starfsemina áður en sótt er um og koma í heimsókn til að vera viss um að þetta úrræði henti.

Eftir að umsókn hefur verið útfyllt þarf að senda hana til inntökuteymis. Hægt er að senda umsókn og fylgigögn rafrænt í gegnum Sögu-sjúkraskrá eða með Signet transfer.  Að öðrum kosti má senda hana með bréfpósti til Kjarks endurhæfingar, Hátúni 12, 105 Reykjavík.

Tengill á umsókn er hér fyrir neðan.

Sækja umsókn